fbpx

Senų šilumos katilų renovacija – noriu gauti paramą. Ką turiu daryti?

NIBE – Jūsų renovacijos partneris!

NIBE-Jūsų renovacijos partneris. Oras-vanduo, geoterminiai šilumos siurbliai.

Sausio mėnesį LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas, norintiems gauti paramą keičiant senus šildymo katilus į naujas atsinaujinančios energijos šilumos sistemas. Ką turiu daryti norint gauti šią paramą?

Aš turiu būti asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodų paskirties pastatą, sodo namą.

Mano namo statyba turi būti baigta 100% ir pastatas įregistruotas iki 2014 m.

Ar mano senas katilas tinkamas renovacijai ir gauti paramą už pakeitimą?

Galiu keisti šilumos gamybos įrenginį, tiekiantį šilumą į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą. Gali būti keičiama ir krosnis, jei ji šilumą tiekia į vandens pagrindu veikiančią šildymo sistemą.

Jeigu aš šildausi su židiniu, krosnele, dujiniu katilu – paramos negaliu gauti.

Kokią naują šilumos sistemą rinktis?

Visi NIBE šilumos siurbliai oras-vanduo bei geoterminiai šilumos siurbliai atitinka šį kriterijų!

Kada nauja šilumos sistema gali būti pirkta?

Sąskaitos ir priėmimo-perdavimo aktai už įrangą gali būti išrašyti 2020 m., tačiau šilumos siurblys negali būti sumontuotas ir priduotas anksčiau negu pateikta registracijos forma. Taip pat įrangą galiu įsigyti ir po registracijos formos pateikimo gavus atsakymą ar mano projektas bus finansuojamas.

Kiek galiu tikėtis gauti paramos?

Kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.

NIBE - Jūsų renovacijos partneris. Oras-vanduo, geoterminiai šilumos siurbliai.

Ką turiu daryti norint gauti paramą?

Kvietimo galiojimo metu pildau registracijos formą ir su kvietime nurodytais dokumentais pateikiu APVA. Laukiu 30 kalendorinių dienų atsakymo iš APVA.

Per kiek laiko turėsiu pasikeisti seną katilą nauja šildymo sistema?

Turėsiu per 9 mėn. įsirengti naują šildymo sistemą ir pateikti prašymą išlaidų kompensavimui. Turiu nepamiršti, kad kartu su prašymu išlaidų kompensavimui reikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie išmontuoto neefektyviai biomasę naudojusio katilo atidavimą atliekų tvarkytojams, kopijas.

Kokius duomenis turiu pateikti registracijos formoje?

  • Namo/sodo namo unikalų numerį;
  • Įsigyjamos įrangos tipą (tam tikros rūšies siurblys, jo galingumas ir naudingumo koeficientas (SCOP));
  • Seno katilo ir sistemos nuotraukas;
  • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo;
  • Jei name yra bendrasavininkų/bendraturčių – laisvos formos sutikimą įgyvendinti projektą.

Pagal kokius kriterijus bus vertinami pareiškėjai?

  1. Pagal energetiškai efektyvesnių technologijų diegimą. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais katilai namų ūkiuose bus keičiami į įrenginius, kurie 1 kWh šilumos kiekio pagaminti naudoja mažiau pirminio kuro ar energijos, perskaičiuoto (-s) į energijos ekvivalentą (kgne);
  2. Pagal namų ūkio registracijos vietą, kurioje įgyvendinamas projektas. Balų skaičiavimas:
  • jei projektas įgyvendinamas teritorijoje, patenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną*, jam skiriami 2 balai ;
  • jei projektas įgyvendinamas miesto teritorijoje, nepatenkančioje į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną*, jam skiriamas 1 balas;
  • jei projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos vietovėje, jam skiriama 0 balų.

3. Pagal diegiamo įrenginio įsigijimo kainą – vertinama namų ūkyje įgyvendinamu projektu įsigyjamo įrenginio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta vieno kW galios kaina. Aukštesnis balas skiriamas projektui, kuriuo neefektyvus biomasę naudojantis katilas namų ūkyje keičiamas į šilumos gamybos įrenginį, kurio pagal fiksuotų įkainių tyrimą nustatyta 1 kW galios kaina yra mažesnė.

Kaip įsipareigosiu gavus finansavimą?

5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalėsiu perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę bei turėsiu sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia įranga per visą 5 metų laikotarpį.

* Padidintos aplinkos oro taršos zona nustatyta remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1 -12 „Dėl aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“.

Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Kilo klausimų? Susisiekite su mumis, mielai atsakysime ir patarsime: https://www.ekoklima.lt/kontaktai/
Facebook: https://www.facebook.com/ekoklimaUAB/